Saimaa Geopark ry lähetti vaaditun aiekirjeen, Letter of Intentin, Unescolle toukokuun ensimmäisellä viikolla. Aiekirje allekirjoitettiin Saimaa Geopark ry:n puheejohtajien Topiantti Äikkään ja Matias Hildenin puolesta.

Aiekirjeessä ilmaistaan, että Saimaa Geopark tulee lähettämään Pariisin UNESCO Global Geoparks -toimistolle (Division of Ecological and Earth Sciences) loka-marraskuussa varsinaisen UGG-hakemuksen.

Kirjeessä kerrotaan missä Saimaa Geopark sijaitsee, millainen geologinen perintö alueella on ja mikä sen kansainvälinen arvo on Geoparkkien keskuudessa. Kirjeessä tuodaan esille, että alueen peruskallion ikä on 1,9-1,62 miljardia vuotta, alueellamme on ainutlaatuinen Rapakivi-esiintymäalue, Salpausselkien reunamuodostumien merkitys alueelle sekä 12 500-11 500 vuotta sitten koetun jääkauden merkityksestä järvimaiseman ja -luonnon syntymiselle – Saimaannorppaa unohtamatta.

Saimaa Geopark -alueen geologinen perintö mahdollistaa erityisesti Saimaan järven tarinan varaan rakentuvan, kansainväliset mitat täyttävän Geopark-kokonaisuuden rakentamisen. Samalla muistutetaan siitä, että Saimaan geokohteiden myötä voidaan rakentaa uudenlaista koulutuksellista ja matkailuliiketoimintaan kohdentuvia toimintoja koko alueen hyväksi.

Aiekirjeessä osoitetaaan, että alueellista geoparktyötä on tehty jo valmisteluhankkeessa vuodesta 2011 lähtien ja alueen kunnat ja kaupungit ovat sitoutuneet projektiin. Lisäksi kerrotaan, että alueen molemmat maakunnan liitot ovat hankkeessa mukana ja strategisina kumppaneina ovat Geologinen tutkimuskeskus, Metsähallitus sekä alueelliset virkistysalueorganisaatiot.

European Geopark Network esiarvioi Saimaa Geopark -aluetta toukokuun lopulla

Saamme arvokasta tietoa varsinaisen UGG-hankemuksen laadintaan jo toukokuun lopulla, kun Unescon EGN-verkoston asiantuntija Ilias Valiakos (Lesbos Geopark, Kreikka) vierailee alueella helatorstain jälkeisenä viikonloppuna. Valiakos tutustuu Saimaa Geoparkin toimijoihin, perehtyy organisaatioomme sekä vierailee muutamissa keskeisissä geokohteissa tiiviin vierailunsa aikana.

Hänelle on rakennettu vierailuohjelma, joka keskittyy paitsi eri kuntien toimijoiden kanssa käytäviin neuvotteluihin myös vierailuihin Lappeenrannassa, Imatralla, Ruokolahdella ja Puumalassa. Vierailun tavoitteena on saada kansainvälinen arviointielin vakuuttumaan siitä, että Saimaa Geopark on erittäin vakavalla pohjalla hakemassa Unesco-statusta ja toisaalta samalla saamme Ilias Valiakosilta arvokkaita vinkkejä ja ohjeita varsinaisen hakemuksen laadintaan.

Vierailusta raportoidaan erikseen tapahtuman jälkeen.

SaimaaGeopark-ProjectFinland-logo 750px

 

– – –