Saimme hankerahoitusta EU:n maaseudun kehittämisohjelmasta Saimaa Geoparkin opastehankeelle. Nyt Saimaan opasteet-hankkeen työ käynnistyy! Opasteista on teetetty suunnitelma ja erityyppiset opasteet erilaisiin kohteisiin toteutetaan yhtenäisellä ulkoasulla.

Tavoitteena on toteuttaa laadukkaat opasteet, jotka herättävät kiinnostuksen ja luovat eteläisen Saimaan alueesta vetovoimaisen geopark-alueen. Geoparkin kunnissa ja kohteissa tauluista voi lukea tietoa alueen geologiasta, luonnosta ja historiasta.

Ensimmäiset prototyypit saadaan syksyn aikana maastoon Imatran Lammassaareen. Seuraava isompi erä suunnitellaan ja valmistetaan asennusvalmiiksi ensi talven aikana, ja keväällä jokaiseen kuntaan saadaan infopiste sekä alue- ja kohdeopasteita tärkeimpiin geopark-kohteisiin. Kolmas erä opasteista toteutetaan kevääksi 2019.

Tarjouspyyntö opasteiden toteuttamisesta on julkaistu Hilma-järjestelmässä ja tarjoukset pyydetään jättämään 14.8.2017 klo 12 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät tästä linkistä:

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-016341

Geopark-opasteiden tarjouspyynnön tarkentavat kysymykset ja vastaukset

Hankintayksikölle esitettiin määräajassa yksi kysymys liittyen opasteiden hankintaan:

Kysymys:

Onko mahdollista tarjota vastaavan kokoisia samaan käyttötarkoitukseen tehtyjä opasteita alumiinirakenteisena? Alumiini voidaan teipata ja pinnoittaa esim mäntypuun näköiseksi. Etuna puuhun verrattuna olisi paljon parempi ajan ja sään kestävyys. Puu kuitenkin luonnostaan alkaa lahoamaan. Myöskin opasteiden ”sisällön” vaihtaminen on helpompaa ja nopeampaa.

Vastaus:

Hankinnalla haetaan maasto- ja taajamaympäristöön sopivia, tarjouspyynnön liitteiden mukaisia opasteita suunnittelijan esittämistä materiaaleista valmistettuina. Toimittajan edellytetään toteuttavan opasteet kuvien mukaisesti puurunkoisina.