SGP ry:n hallitus piti järjestyksessään kolmannen kokouksen Rokansalonsaaren idyllisissä maisemissa. Kokous oli totuttuun tapaan keskusteleva ja monia tärkeitä asioita saatiin jälleen linjattua eteenpäin.

Tässä on tiivistelmä kokouksessa käsitellyistä aiheista ja tehdyistä päätöksistä:

Todettiin ja päätettiin henkilöstöasioista: Saimaa Geoparkin geologi Kaisa-Maria Remes on aloittanut työssään 12.6. Kaisa-Maria on kokenut geologi, joka on toiminut aiemmin Geologisen Tutkimuskeskuksen palveluksessa. Kaisa-Maria on työskennellyt SGP-alueella jo aiemmin, kun GTK inventoi alueen geokohteita.

Samalla päätettiin, että Heli Rautanen toimii toiminnanjohtajan sijaisena tämän vuoden loppuun. Helin ja Kaisa-Marian tavoittaa Imatran kaupungintalon kolmannesta kerroksesta.

Helin yhteystiedot: heli.rautanen[at]imatra.fi, 040 572 0797
Kaisa-Marian yhteystiedot: kaisa-maria.remes[at]imatra.fi, 040 482 6123

Hallituksessa hyväksyttiin sopimus yhdistyksen ja Imatran kaupungin välillä. Sen mukaan SGP ry:n työntekijät vertautuvat Imatran kaupungin kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueen työntekijöiksi. Sopimus vakiinnuttaa Geopark-toiminnan viralliseksi. Sopimus katsotaan alkaneen 1.1.2017 lähtien.

Lisäksi käytiin läpi taloustilannetta, joka todettiin hyväksi ja ennakoiduksi, selvitettiin sopimustilannetta yksityisten maaomistajien kanssa ja tarkasteltiin Saimaa Geoparkin tulevien www-sivujen tilannetta. Maanomistajien kanssa tehtävää sopimusta on sorvattu yhdessä MTK:n Hannu Ripatin kanssa ja SGP onkin saanut Hannulta erittäin hyvää tukea sopimuspaperin laadinnassa.

Suurin huomio kokouksessa kiinnittyi parisen viikkoa sitten toteutuneeseen Lesvos Unesco Global Geoparkin johtaja Ilias Valiakosin tekemään vierailuun ja arviointisimulointiin Saimaa Geopark alueella. Hallitus totesi Valiakosin kirjaamat huomiot alueemme ja toimintojemme kehittämissä. Ilias Valiakos oli kirjannut kaikkiaan seitsemän kehittämisaluetta, joiden suhteen SGP:n on työskenneltävä, jotta olemme valmiita noin vuoden päässä olevaan varsinaiseen GGP-arviointiin.

Keskustelussa todettiin, että pääpaino on alueen opastusjärjestelmän ja Geoparkin ”näkyväksi tekemisen” teemoissa. Siihen SGP:llä on alkamassa Kaakkois-Suomen ELY:n ja Etelä-Savon ELY:n rahoittama Saimaan opasteet -hanke, jossa SGP tekee läheistä yhteistyötä Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön kanssa. Myös muut Valiakosin tekemistä huomioista pyritään saamaan Unesco-standardit täyttävään kuntoon ensi kesään 2018 mennessä. Seuraava tarkastuspiste näiden asioiden suhteen on syyskuun alussa järjestettävä EGN-verkoston kokous Azoreilla, jossa Saimaa Geoparkin toimijat tapaavat Ilias Valiakosin ja tuolloin hänelle raportoidaan tehdyistä toimenpiteistä.

Seuraava SGP ry:n hallitus on to 24.8., kokous pidetään Imatralla.

Hallitus lausuu myös kiitokset Sanna Poutamolle Etelä-Savon liittoon osuvista kokousjärjestelyistä.

Lisätietoja:
SGP ry pj Topiantti Äikäs, 020 617 2204
SGP ry vpj Matias Hilden, 050 375 8541
SGP ry toiminnanjohtaja (sij.) Heli Rautanen, 040 572 0797

ES:n Yrittäjät ry:n Mirja Haavikko (vas.) ja Sulkavan Kaisa Ralli Rokansalonsaaren kokousmaisemissa.
ES:n Yrittäjät ry:n Mirja Haavikko (vas.) ja Sulkavan Kaisa Ralli Rokansalonsaaren kokousmaisemissa.