Saimaan pinnasta 81 m korkeuteen kohoavat Haukkovuoren jyrkänteet ovat vaikuttava näky erityisesti järven suunnalta. Alue on malliesimerkki kallioperän ruhjeeseen liittyvästä ”vesistölaaksosta”, jonka mannerjäätikkö on syventänyt ja puhdistanut rikkonaisesta kallioaineksesta. Korkeusero Haukkovuoren laelta Haukkolahden syvänteisiin on yli 100 m. Kallioperä on alueelle tyypillistä granaatti-kordieriitti-kiillegneissin ja graniittijuonien seosta.

 

Koordinaatit: x=548240,542 y=6821520,830 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.524270105, 27.906931671 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Tapani Tervo

Sijainti