Kuivaketveleen linnavuori on noin 600 m pitkä, 80-100 m leveä ja parhaimmillaan 20 m korkea rapakivisydämellä varustettu kalliodrumliini. Linnavuoren pohjoisosaa kiertää kolmelta sivulta keskimäärin 10 m korkea, paikoin pystyjyrkkä ja paikoin porrasmainen jyrkänne. Loivan eteläsivun yläosassa on noin 40 m pitkä kivivalli, joka yhdessä jyrkänteiden kanssa rajaa noin hehtaarin laajuisen suojatun alueen. Alustavien arkeologisten tutkimusten mukaan linna on ollut käytössä viikinkiajalla.

 

Koordinaatit: x=560155,646 y=6775403,837 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.108663143, 28.116077569 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti

  • Pysäköintipaikka