Kyläniemi on noin 14 km pitkä osa Toisen Salpausselän reunamuodostumaa, joka muodostui 11 800-11 600 vuotta sitten. Kyläniemi koostuu leveistä, jäätikön reunan eteen kerrostuneista hiekka- ja soravaltaisista deltoista sekä kapeammista ja kivisemmistä reunamoreeniselänteistä. Alueella on myös edustavia rantamuodostumia Baltian jääjärven, Saimaan jääjärven sekä Suursaimaan ajoilta. Lisäksi Kyläniemen hiekkaisilla rinteillä kasvaa nykyisin harvinaisia arokasveja, jotka saapuivat alueelle ensimmäisinä lajeina jääkauden jälkeen.

Ss II= Toinen Salpausselkä

Koordinaatit: x=566158,155 y=6797521,800 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.306219324, 28.235165930 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti