Liehtalanniemi on kalliorantainen niemi, jonka kallioperä on alueelle tyypillisesti kiillegneissiä. Rantakallioissa on havaittavissa pohjoisluode-eteläkaakko -suuntaisia jäätikön aiheuttamia uurteita, sekä aallokon kuluttamia painanteita. Rannoilla on myös muutamia siirtolohkareita sekä pieniä, rapautumisen aiheuttamia louhikoita. Liehtalanniemen perinnemaisemassa toimi pientilamuseo, jonka yhteydessä ja rantakallioita pitkin kulkee opastauluilla varustettu luontopolku.

 

Koordinaatit: x=559933,805 y=6814761,763 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.461966510, 28.124530662 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti