Liehtalanniemi on kalliorantainen niemi, jonka kallioperä on alueelle tyypillisesti raitaista kiillegneissiä tai suonigneissiä. Rantakallioissa on havaittavissa pohjoisluode-eteläkaakko -suuntaisia jäätikön aiheuttamia uurteita, sekä aallokon kuluttamia painanteita. Rannoilla on myös muutamia siirtolohkareita sekä pieniä, rapautumisen aiheuttamia louhikoita. Liehtalanniemen perinnemaisemassa toimi pientilamuseo, jonka yhteydessä ja rantakallioita pitkin kulkee opastauluilla varustettu luontopolku.

Liehtalanniemen rantakallioiden raitainen kiillegneissi oli alkujaan noin 1,9 miljardia vuotta sitten muinaismeren pohjalle kerrostunutta hiekkaa ja savea. Nämä muinaismeren sedimentit muuttuivat kiillegneissiksi vuorijonopoimutuksessa syvällä maankuoressa. Vuorenpoimutuksen aikana noin 15 km syvyydessä puolijähmeän kiillegneissimassan sekaan muodostui tai tunkeutui graniittista kivisulaa. Se kiteytyi kiillegneissin sekaan raidoiksi ja suoniksi, muodostaen kivilajin jota kutsumme raitaiseksi kiillegneissiksi tai suonigneissiksi.

Liehtalanniemestä löydät lisää tietoa, mm. ohjeita saapumiseen Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön retkeilysivustolta.

 

Koordinaatit: x=559933,805 y=6814761,763 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.461966510, 28.124530662 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti

  • Lapsiperheille
  • Pysäköintipaikka