Lietvesi on tyypillistä Salpausselkien pohjoispuolista Saimaata: kalliosaarten pirstoma vesistöalue muodostaa labyrintin, jota halkovat jääkaudesta muistuttavat harjujaksot. Kallioperän pääkivilaji on alueelle tyypillisesti granaatti-kordieriitti-kiillegneissiä, jossa on suonina graniittisia juonia. Lähistöllä on myös muinainen, jyrkkärinteinen linnavuori, jonka yhteydessä on jäänteitä kivivalleista.

 

Koordinaatit: x=551161,358 y=6824414,769 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.549870023, 27.962638241 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti