Morruuvuori on karkearakeisesta, porfyyrisestä rapakivigraniitista koostuva kallioalue, joka kohoaa 40-47 m Kuolimojärven pinnan yläpuolelle. Alueen kallioperää halkovat lounas-koillinen ja luode-kaakko -suuntaiset pystyraot, sekä rapakivelle tyypillinen vaakarakoilu. Erityisesti luode-kaakko -rakoilusuunta kuvastuu selvästi kallioselänteen koillis- ja lounaisosissa jyrkänteinä ja portaina. Rapakivelle tyypillisesti kallio on ajan myötä moroutunut, jonka seurauksena mäen rinteille on valunut rapautumissoraa keilamaisiksi kasoiksi. Myös hiekka- ja sorarannat ovat aaltojen morosta huuhtomia ja maasälvästä johtuen väriltään voimakkaan punaisia.

 

Koordinaatit: x=527147,884 y=6794004,650 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.279315612, 27.506396896 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Tapani Tervo

Sijainti