Norppapolku muodostaa polkuverkoston monipuolisissa maisemissa Saimaan läheisyydessä. Polun varrella on niin kangasmaista harjumaastoa, reheviä kosteikkoja kuin kallioisia näköalapaikkojakin. Alue paljastui mannerjäätikön alta Saimaan jääjärvivaiheessa noin 11 500 vuotta sitten. Alueella nähtävien kallioiden kivilajit ovat tyypilliseen tapaan kiillegneissiä sekä graniittipegmatiittia. Oman lisänsä maisemaan tuovat suppakuopat ja muinaisrantojen terassit. Suursaimaa-vaiheen rannat ovat polun varrella vähän yli 84 m mpy. Polku on merkitty, ja sen varrelta löytyy uima- ja nuotiopaikkoja.

 

Koordinaatit: x=562144,812 y=6818388,253 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.494167213, 28.167223345 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Riina Kaikkonen

Sijainti