Pisamalahden Linnavuori sijaitsee kallioalueella, jota rajaavat toisiinsa nähden kohtisuorassa olevat kallioperän ruhjevyöhykkeet. Kolmelta sivulta jyrkkärinteinen Linnavuori kohoaa noin 55 m Saimaan pinnan yläpuolelle, ja sen lähes puuttomat, osittain suoraan vedestä kohoavat näyttävät jyrkänteet näkyvät kauas järvelle. Linnavuori on yksi Suomen tunnetuimmista rautakautisista linnavuorista, ja luonnostaan hyvin suojattuna se on tarvinnut suojavarustuksia vain itäreunalleen, missä on säilynyt useita kymmeniä metrejä noin 3 m leveää ja paikoin yli 2 m korkeaa kivivallia. Kohteelle johtaa merkitty polku 400 m päässä sijaitsevalta parkkipaikalta, minkä lisäksi kohteeseen voi rantautua veneellä.  Laiturin edustalla oleva maasto koostuu erikokoisista lohkareista ja lohkareluolista.

 

Koordinaatit: x=569667,505 y=6847381,394 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.753090373, 28.319507988 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti