Kyläniemen kärjessä sijaitseva Rastinniemen virkistysalue on näyttävä osa Toisen Salpausselän reunamuodostumaa. Alueella on eri korkeuksilla ja allekkain eri aikoina syntyneitä rannanmerkkejä – ylin ranta Rastinniemessä muodostui Baltian jääjärven loppuvaiheessa ja on nykyisin 105 m mpy. Ylimmän rannan alapuolella on Saimaan jääjärven aikana muodostuneita 3-4 m korkeita rantatörmiä n. 92 m mpy. Lisäksi alueella on runsaasti Suursaimaan aikana muodostuneita rantatörmiä ja –valleja (82-83 m mpy). Rastinniemen kärjen länsisivussa on myös näyttävä eroosiotörmä, joka on enimmillään 20 m korkea.

Ss II= Toinen Salpausselkä

Koordinaatit: x=559839,729 y=6794623,939 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.281230071, 28.116304947 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Hannu Rönty

Sijainti

  • Jätepiste
  • Kuivakäymälä
  • Lapsiperheille
  • Nuotiopaikka
  • Pysäköintipaikka
  • Sekajäte
  • Uintipaikka