Ruokolahden kirkko sitä ympäröivine rakennuksineen on rakennettu jäätikköjoen kerrostamaan maastoon, jota täplittävät suppakuopat. Muodostuma rajautuu lännessä jäätikkölahtenakin toimineeseen Ukonsalmeen, joka on syntynyt mannerjäätikön syvälle kuluttamaan kallioperän ruhjevyöhykkeeseen. Ruhje on geopark-alueen suurimpia. Ukonsalmen kohdalla sen suurin syvyys on 26 metriä. Geologia näkyy myös kirkon perusteissa, sillä sen kivijalassa on monipuolinen valikoima alueen kivilajeista, joihin kuuluu granaatti-kordieriittikiillegneissin ohella mm. graniittilohkareita.

 

Koordinaatit: x=597937,112 y=6796009,912 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.285964017, 28.827387975 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Ruokolahden kunta

Sijainti