Ruokolahden kirkko sitä ympäröivine rakennuksineen on rakennettu jäätikköjoen kerrostamaan maastoon, jota täplittävät suppakuopat. Muodostuma rajautuu lännessä jäätikkölahtenakin toimineeseen Ukonsalmeen, joka on syntynyt mannerjäätikön syvälle kuluttamaan kallioperän ruhjevyöhykkeeseen. Ruhje on geopark-alueen suurimpia. Ukonsalmen kohdalla sen suurin syvyys on 26 metriä. Geologia näkyy myös kirkon perusteissa, sillä sen kivijalassa on monipuolinen valikoima alueen kivilajeista, joihin kuuluu granaatti-kordieriittikiillegneissin ohella mm. graniittilohkareita.

 

Karttakoordinaatit:  x=597937,111999999 y=6796009,912

 

Kuva: Ruokolahden kunta

Sijainti