Suurisuo on pääosin luonnontilainen, noin 100 ha kokoinen alue, jonka maisemallisia arvoja lisäävät kallioiset metsäsaarekkeet sekä allikkoalue. Suurisuo on keidassoille tyypilliseen tapaan kasvillisuudeltaan melko karu ja koostuu kymmenestä räme- sekä muutamasta nevatyypistä. Lajistossa ei esiinny uhanalaisia tai harvinaisia kasveja, mutta kaikki suotyypeille kuuluvat lajit ovat edustettuina. Alue on aikanaan ollut osa Etelä-Saimaan jääjärveä, ja suon koillispuolella on hiekkamuodostuma, joka on tulkittu deltaksi.

 

Koordinaatit: x=565318,862 y=6811699,842 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.433614070, 28.224465351 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Sijainti