Syyspohja sijaitsee Toisen Salpausselän ulko- eli distaalireunalla. Alueen länsiosassa reunamuodostuman kerrostumia leikkaavat muinaiset uomastot, jotka erottuvat maastossa hyvin. Syyspohjan kautta kulkee myös II maailmansodan aikainen puolustuslinja, Salpa-linja, johon kyseisellä alueella kuuluu kaksi- ja nelirivisiä kiviesteitä, taistelukaivantoja sekä korsuja. Läheisestä Haukkavuoren jyrkkäreunaisesta granodioriittikalliosta on louhittu kiviä linjan rakentamista varten. Reitti Salpa-linjalle on viitoitettu.

 

Karttakoordinaatit:  x=587512,095999999 y=6807571,166

 

Kuva: Ruokolahden kunta

Sijainti