Tollonvuori ympäristöineen on lähes sadan hehtaarin laajuinen, arvokkaaksi todettu kallioalue, jonka eteläjyrkänne muodostaa geopark-kohteen. Alueen piirteitä hallitsevat kaksi toisiaan vinosti leikkaavaa murrossuuntaa, jotka näkyvät maastossa kapeina laaksoina ja jotka pilkkovat maiseman jyrkkärinteisten kalliomäkien jonoksi. Tollonvuoren etelälounaaseen avautuva ja porrasmaisesti kohoava kallioseinämä on noin 400 m pitkä ja 40-50 m korkea. Seinämässä näkyy vino-, vaaka- ja pystyrakoilua, ja kallion laella on laajoja silokallioalueita. Lisäksi alueella on useita luolamaisia tiloja, jotka ovat syntyneet kallioseinää vasten nojaavien kivilaattojen alle. Kallion edustalla oleva louhikko on vaikeakulkuista maastoa.

 

Koordinaatit: x=540786,497 y=6810168,252 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61,423223121, 27,764308942 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Tapani Tervo

Sijainti