Vuoksenniska on Ensimmäisen Salpausselän osa, johon Suursaimaan tulva 5 700 vuotta sitten puhkaisi Vuoksen lasku-uoman. Ensimmäinen Salpausselkä on Imatran alueella 1-2 kilometriä leveä johtuen pitkästä, 200 vuotta kestäneestä kerrostumisajasta, jonka aikana myös jäänreuna ehti siirtyä. Alueen polkuverkosto johdattaa liikkujan läpi deltatasanteen, jonka eteläosia täplittävät muutamat suppakuopat. Polun varrella havainnollistuvat hyvin myös reunamoreenien tyypilliset piirteet: jäätikön puolella, eli tässä tapauksessa luoteessa, moreenivallien rinteet ovat loivia ja pitkiä, kun taas kaakkoisrinteet ovat jyrkkiä ja usein myös lohkareisia.

Ss II= Toinen Salpausselkä

Koordinaatit:  x= 596127,896 y= 6789069,720(ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.224138528, 28.790103449 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Arto Hämäläinen

Sijainti