Tervetuloa kestävän matkailun ja kiertotalouden työpajaan!

Työpajan kutsu ja aikataulu kokonaisuudessaan on luettavissa tästä.

Aika: 12.2.2019 klo 10.15-15

Paikka: Imatran kylpylä

Vetäjä: Johtava matkailuasiantuntija Nina Vesterinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Kenelle: Mukaan ovat tervetulleita kaikkien alojen yrittäjät, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä ja Saimaan tarjoamista mahdollisuuksista. Työpajan esimerkit ovat pääosin matkailualalta.

 

Kestävän kehittämisen huomioiminen matkailussa on entistä tärkeämpää, jopa välttämätöntä, matkailumme kasvun jatkumiselle. Matkailun tulisi tuoda hyvinvointia niin talouden, työllisyyden, ympäristön kuin sosio-kulttuurisen kestävyydenkin osa-alueilta, myös vuosien päästä. Myös matkailijoiden tulisi tuntea itsensä tervetulleiksi sekä saada rahoilleen ja odotuksilleen vastinetta.

Saimaa Geoparkin on osoitettava täyttävänsä geoparkkien toiminnalle asetetut vaatimukset, jotta se saavuttaa hakemansa UNESCOn statuksen. UNESCOn periaatteiden mukaan Geoparkin tulee luoda alueen yrityksille uusia toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa matkailuelinkeinoa ja sen työllisyyttä. Lisäksi Geoparkin tulee voimistaa alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta sekä lujittaa asukkaiden identiteettiä. Tämä osoitetaan vaalimalla ainutlaatuista geologiaa, tuotteistamalla ja toimimalla kestävän kehityksen mukaisesti sekä kasvattamalla alueen elinkeinoelämää.

Työpaja sisältää johdatuksia kestävään matkailuun ja osallistujien fasilitoitua työpajatyöskentelyä. Päivän aikana työstetään käytännönläheistä toimintasuunnitelmaa kestävän matkailun edistämiseksi ja sovitaan askelmerkit siitä, miten kestävää matkailua viedään eteenpäin Saimaa Geoparkissa.

Ilmoittautuminen 7.2. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Työpaja on maksuton.