Loketononkalo on mannerjään sulamisvesien kuluttama luode-kaakko -suuntainen uoma rikkonaisen kallioperän heikkousvyöhykkeessä. Uomaa reunustavat pienet kalliojyrkänteet; lounaan puoleisessa jyrkänteessä on myös kalliolippa, joka on yhdessä kurun kanssa toiminut paikkakuntalaisten piilopaikkana sota-aikoina. Kurulle johtaa merkitty polku läheiseltä tieltä, jota pitkin pääsee myös viereiselle, näköalapaikkana toimivalle kalliomäelle. Lisäksi kurun eteläpuolella on pieniä lohkareluolia.

 

Koordinaatit: x=555904,358 y=6829627,769 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.596001878, 28.053450031 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Jari Nenonen

Sijainti