GEOfood -Saimaa Geoparkin ruokamatkailun kehittäminen

GEOfood -Saimaa Geoparkin ruokamatkailun kehittäminen 

GEOfood -Saimaa Geoparkin ruokamatkailun kehittäminen -hankkeessa rakennetaan alueellista lähiruokabrändiä, lisätään yritysten valmiuksia palvella kansainvälisiä ja kotimaisia matkailijoita ja tehdään näkyväksi vastuullisuuden näkökulma ruokamatkailussa. Hankkeen tuloksena Saimaa Geoparkin alueelle syntyy GEOfood-brändi. Alueen geologinen perintö liitetään lähiruuan tarinaan ja tämä tuotteistetaan. Alueen ruokamatkailupalvelujen näkyvyys lisääntyy ja yritykset saavat uusia toimintamalleja sekä työkaluja toimintansa kehittämiseen. Ruokaketjun eri osa-alueiden toimijoiden ja matkailuyritysten välinen yhteistyö kehittyy.

Saimaa Geoparkin kohteisiin ja ruokamatkailuun liittyvät sisällöt nousevat esille osana Saimaan European Region of Gastronomy -juhlavuotta ja alue nostaa profiiliaan ruokamatkailualueena, jossa ruokaa tuotetaan puhtaasti ja vastuullisesti, paikallisista ruoka-aineista. Hankkeen kohdealueen muodostavat Saimaa Geoparkin alue Etelä-Karjalassa ja EteläSavossa naapurikuntineen. Kohderyhmään kuuluvat maaseutualueen yritykset. Hanke edistää sekä kotimaista että kansainvälistä matkailua. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Saimaa Geopark.

Hankeaika on 1.01.2024 – 31.07.2025.