Yhteistyö­kumppaneille Oppilaitosyhteistyö

Oppilaitosyhteistyö

Saimaa Geopark on aloittanut oppilaitosyhteistyön yhteistyökoulujen kanssa. Kouluihin on jaettu ensimmäiset oppimateriaalit alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille. Materiaalit on saatavilla pyydettäessä Drive-linkin kautta.

Saimaa Geopark on kerännyt listan asiantuntijoista, jotka ovat käytettävissä oppituntien elävoittämiseen. Nimilista ja asiantuntijoiden erikoisalat avautuvat tästä.

Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa

Saimaa Geopark tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden sekä kurssiyhteistyön muodossa. Kevättalvella 2019 Saimaa ja Lahden ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat suorittavat Georuoka elämyksenä (5op) kurssikokonaisuuden pohjautuen Saimaa Geoparkin teemoihin. Kurssin tavoitteena on tehdä tunnetuksi Saimaa Geoparkia ideoimalla ruokatuotteita ja esittelemällä niitä Imatrankoskellla järjestettävässä tapahtumassa. Lisäksi aktivoidaan paikallisia ravitsemispalveluja tuottavia yrityksiä hyödyntämään Saimaa Geopark -brändiä ja luomaan uusia ruoka- ja juomatuotteita. Imatrankosken tapahtuma järjestettiin 13.4.2019.