Näe ja koe Kulttuurikohteet Lohikosken mylly

Valtakunnallinen suojelukohde

Myllyn läheisyydestä löytyy Koskelan laidun – valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi. Koskelan laidun on monipuolinen ja kaunis niittyjen sekä vaihtelevien hakamaiden laaja kokonaisuus (noin 10 ha) myllytien molemmin puolin. Sen arvoa nostavat perinnebiotooppityyppien ja kasvillisuuden monimuotoisuus, useat huomionarvoiset lajit (yht. 13 kpl), silmällä pidettävät jäkki ja kesämaitiainen sekä alueellisesti uhanalainen mäkiminttu. Lisäksi alueella on pitkä ja yhtenäinen laidunhistoria ja sillä on maisemallista sekä kulttuurihistoriallista arvoa.

Kuva: Jari Nenonen

Osoite

Myllytie 147, 58620 Lohilahti