Näe ja koe GEOKOHTEET Päihäniemen rantamuodostumat

Koe pitkä muinainen rantavalli

Reunamuodostumat ovat muinaisen jäätikön reunaan kerrostuneita jäätikköjokisuistoja, jotka koostuvat jäätikön sulamisvesien lajittelemasta hiekasta ja sorasta. Reunamuodostumat voivat sisältää myös jäätikön kasaamaa ja puskemaa sekalajitteista maalajia eli moreenia. Vierekkäiset jäätikköjokisuistot muodostavat reunamuodostumajaksoja. Päihäniemen ja viereisen Kattelussaaren kaarevareunaiset jäätikköjokisuistot syntyivät noin 12 000 vuotta sitten, kun jäätikön pohjalla tunneliuomissa virranneet joet purkautuivat jään reunassa ja jokien mukana kulkeutunut hiekka ja sora kerrostuivat suuaukkojen edustalle viuhkamaisiksi suistoiksi. Päihäniemen parkkipaikalla on Saimaa Geoparkin opaste.

Kuva: Veera Hakkarainen

 

 

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.171627236, 28.366156661

GPS-koordinaatit

x=573487,000 y=6782671,800