Näe ja koe Kulttuurikohteet Partakoski

Koe kosken kuohu

Partakoskella on vanha graniittinen silta, joka on sijainnut lähellä Ruotsin ja Venäjän rajaa 1700-luvulla. Ensimmäiset sillat Partakoskelle ja Kärnäkoskelle rakennettiin jo tuolloin. Nykyinen Partakosken kivisilta valmistui 1902. Partakosken kylä on muodostunut kosken rannoille vuosikymmenten saatossa. Ensimmäisen kerran se mainitaan kylänä vanhoissa asiakirjoissa 1750-luvulla, kun koskeen perustettiin saha. Tiiviisti rakennetun vanhan kylämiljöön asuin- ja kaupparakennuksia on säilynyt kivisillan molemmin puolin.

Partakosken Parrankapiassa on Pirunkuorma niminen karikko. Vanhan tarinan mukaan nimi on tullut siitä, että pirun selässään kantama säkki on revennyt kyseisen kapian kohdalla ja kantamuksena olleet kivet levinneet virtaan.

Kuva: Hannu Mäkitie