Näe ja koe Kulttuurikohteet Pien-Toijolan talonpoikaismuseo

Pien-Toijolan talonpoikaismuseo

Lisätietoa museosta löydät Visit Mikkelin nettisivuilta.

Toijolan kylän historiallisista kohteista löydät tietoja myös Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksesta

Pien-Toijolan talonpoikaismuseon pihapiirin rakennukset on rakennettu suonigneissistä koostuville kallioille. Kalliot ovat paljastuneina monin paikoin ja niistä voit etsiskellä ja tarkastella erikoisia rakenteita, sulkeumia. Ne ilmenevät kalliopinnoilla erimuotoisina rinkuloina ja pyöreänmuotoisina kappaleina, jotka ovat syntyneet kallioperän muodostumisprosessissa yli miljardi vuotta sitten.

Kallioiden kivilaji suonigneissi oli alkujaan miljardeja vuosia sitten muinaismeren pohjalle kerrostunutta hiekkaa ja savea. Nämä muinaismeren sedimentit muuttuivat kiillegneissiksi vuorijonopoimutuksessa syvällä maankuoressa. Kiillegneississä tapahtui osittaista sulamista ja uudelleen kiteytymistä poimutusprosessin aikana ja sen jälkeen. Osittaisen sulamisen kautta syntyneet rakenteet näkyvät kivessä vaaleina graniittisina raitoina ja suonina. Siitä tulee suonigneissin kivilajinimi. Osittaisen sulamisen ja uudelleen kiteytymisen kautta syntyivät myös erimuotoiset sulkeumat, joiden syvemmälle rapautuneet osat ovat sisältäneet kiillegneissiä heikompia kalkki-, hiili- ja rikkipitoisia kerroksia ja osia.

kuva: Emmi Eronen, 2013, Mikkelin kaupungin museot

Osoite

Suurlahdentie 1982, 52360 Ristiina