Geodiversiteettipäivä

Kansainvälinen geodiversiteettipäivä on maailmanlaajuinen juhla, joka kokoaa ihmiset yhteen joka vuosi lokakuun 6. päivänä edistämään geodiversiteettiä. UNESCO julisti kansainvälisen geodiversiteettipäivän 41. yleiskonferenssissa vuonna 2021. 

Tänä vuonna päivän teemana on "geodiversiteetti kuuluu kaikille". Teema heijastaa sitä, että geodiversiteetti on kaikkialla ympärillämme ja vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään missä tahansa maailmassa. 

Geodiversiteetti?

Geologisella monimuotoisuudella  tarkoitetaan koko maanpäällisen sekä maanpinnan alaisen, elottoman luonnon monimuotoisuutta. Geodiversiteetillä tarkoitamme maapallon mineraaleja, kiviä, fossiileja, maaperää, sedimenttejä, pinnanmuotoja, topografiaa ja hydrologisia piirteitä, kuten jokia ja järviä. Myös Geoparkit ovat luonnostaan geodiversiteetin alueita. 

TUTUSTU TAPAHTUMAAN