GeoNaCu Saimaa

GEONACU SAIMAA – ANTTOLAN LUONNONKESKUKSEN, RISTIINAN ASTUVANSALMEN KALLIOTAIDEKESKUKSEN JA SAIMAA GEOPARKIN KEHITTÄMINEN

Yhdessä Anttolan luonnonkeskus, Astuvansalmen kalliotaidekeskus sekä Saimaa Geopark pyrkivät luomaan Saimaan alueesta Suomen vetovoimaisimman ja kansainvälisesti tunnetuimman luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun keskittymän Järvi-Suomessa, joka houkuttelee paikallisia ja vapaa-ajan asukkaita sekä kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita.

Astuvan Kalliotaidekeskus, Anttolan luonnonkeskus ja Saimaa Geopark tarjoavat matkailijoille luontomatkailureittejä ja -palveluita, jotka mahdollistavat ainutlaatuisen luontoelämyksen Saimalla. Näitä olemassa olevia kohteita, reittejä ja palveluita hyödyntämällä sekä niiden saavutettavuuden ja ostettavuuden parantamisella pyritään kehittämään alueen luonto- ja kulttuurimatkailua kansainvälisen matkailijan vaatimusten tasolle.  Alueen luontomatkailukohteiden helpompi löydettävyys sekä asiakaslähtöisten ja vastuullisten palveluiden, elämysten ja reitistöjen kehittäminen nostavat Saimaan vetovoimaa sekä mahdollistavat matkailijan lähestymisen luontoon ekologisella, kestävällä ja kulttuurin erityispiirteet huomioivalla tavalla. Samalla Saimaan brändi vahvistuu ja houkuttelee kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita vastuullisen matkailun luontomatkailukohteisiin.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Alueen luontomatkailukohteiden ja palveluiden löydettävyyttä parannetaan mobiilialustan avulla, joka kokoaa yhteen Saimaa Geoparkin 65 geokohdetta, 53 luonto- ja kulttuurikohdetta sekä paikallisten yrittäjien tuotteita ja palveluita. Mobiilialustan avulla matkailija löytää tarvitsemansa tiedot selkeästi yhdeltä alustalta, joka samalla mahdollistaa geologisiin ilmiöihin tutustumisen animoinnin ja pelillisten elementtien avulla. Lisäksi mobiilialusta mahdollistaa paikallisten yritysten välisen kommunikoinnin sekä tarjoaa matkailijoille mahdollisuuden antaa palautetta kohteista.

Uuden mobiilisovelluksen rinnalle matkailijat kaipaavat perinteisiä reitti- ja palveluoppaita. Alueen yrittäjiltä on tullut toive yhtenäisen ja yleispätevän ohjeistuksen luomisesta, joten GeoNaCu Saimaa -hanke luo matkailijoille ohjeistukset kierrätykseen sekä luonnossa-, vesillä- ja jäillä liikkumiseen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan Muinaismerestä Saimaaksi – retkioppaan toinen osa, joka käsittelee Etelä-Savon alueella sijaitsevia veneretkikohteita. Oppaan toisessa osassa tullaan vähentämään kohteiden geologista osuutta, joka korvataan tarinoilla, kuvilla ja retkeilijöiden kannalta hyödyllisellä informaatiolla.

Lisäksi virkistysaluekohteiden yhteiseen hallintaan tarvitaan yhteistyöryhmä, jolla on tieto kohteiden hoidosta, hallinnosta ja ylläpidosta. Kohteille tulee luoda yhteinen selkeä laatuluokitus, joka huomioi hoitajat ja käyttäjät. Käyttäjille luokitus kertoo lähinnä kohteen esteettömyydestä tai vaativuudesta. Hoidosta vastaaville luokitus määrittelee yhteiset hoito-ohjeet ja tason sekä ohjattavat resurssit. Hallintaryhmän tarve nousi esille Saimaa Geoparkin hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnassa.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen toteuttajina toimivat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, Anttolan luonnonkeskuksen ja Ristiinan Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen osalta, sekä Saimaa Geopark ry. Anttola ja Astuvansalmi tähtäävät vahvasti sisältöjen kehittämiseen ja toimijoiden verkostoitumiseen. Saimaa Geopark ry puolestaan keskittyy kehittämään erityisesti geokohteiden ja palveluiden löydettävyyttä ja sisältöjä eri kanavissa. Saimaa Geopark ry:n suurin tehtävä GeoNaCu Saimaa -hankkeen toteuttamisessa on mobiilissa vaivattomasti toimivan verkkoalustan rakentaminen. Lisäksi Saimaa Geopark ry: tehtävä on tuottaa matkailijoille suunnattu ohjeistuspatteristo ja virkistyskohteiden yhteinen toimintamalli.

Hanketta hallinnoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja projektipäällikkönä toimii Tarja Pönniö-Kanerva (puh. 0400 809 107,  sähköposti: tarja.ponnio-kanerva@mikseimikkeli.fi). Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto/ Euroopan aluekehitysrahasto, Mikkelin kaupunki ja Saimaa Geopark ry. Hanke toteuttaa Etelä-Savon ja Etelä-karjalan Saimaa-sopimusta luomalla yhtenäisiä Saimaa sisältöjä ja vahvistamalla Saimaa-brändiä. Sopimuksessa linjattiin, että Saimaan alueen matkailun tavoitteellista kehittämis- ja markkinointityötä jatketaan vuosina 2020 – 2025. Tavoitteena on nostaa Saimaan alue Suomen kolmen merkittävimmän matkailualueen joukkoon Lapin ja pääkaupunkiseudun rinnalle.

Anttolan luonnonkeskus Luonterin pop up -infopisteestä sekä Ristiinan kalliotadekeskus Astuvan pop up -infopisteestä saat neuvot omatoimiretkille sekä vuokraat välineet.

Lue lisää