Geopuistot- hankkeen nettisivut julki

Maanantaina 6.11.2023 julkistettiin Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi- hankkeen yhteiset nettisivut! 

Suomen geoparkkien yhteinen hanke on suunniteltu monipuolistamaan matkailupalveluja, vahvistamaan geomatkailun vetovoimaa ja edistämään vastuullista matkailua. Se tarjoaa vastauksia matkailumarkkinoiden muutoksiin ja uuteen kysyntään, joka on syntynyt koronapandemian myötä.

Hankkeessa keskitytään kehittämään Suomen geoparkkien sisältöjä, laajentamaan yhteistyöverkostoja ja luomaan uusia toimintamalleja, jotka tukevat luontomatkailualan yrityksiä. Pääpaino on kotimaisessa yhteistyössä, mutta tavoitteena on myös valmistautua tulevaan kansainväliseen matkailuun!

TUTUSTU NETTISIVUIHIN TÄÄLTÄ