Kestävä matkailu tunnetuksi Geoparkien avulla

Kestävää matkailua tunnetuksi Geoparkien avulla

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekjöiksi- hanke lisää valtakunnallisesti maaseudun matkailupalveluiden vetovoimaa monipuolistamalla palveluja ja luomalla yhteistyötä ja toimintamalleja, jotka auttavat parantamaan palveluiden laatua, näkyvyyttä ja kustannustehokkuutta. Se pyrkii vahvistamaan geomatkailun veto- ja pitovoimaa uutena, vastuullisen matkailijan intresseihin sopivana matkailun muotona, joka tarjoaa vastauksia matkailumarkkinoiden muutoksiin ja koronapandemian luomaan uudenlaiseen kysyntään.

Hankkeessa kehitetään Suomen geopuistoihin ja geomatkailuun liittyviä sisältöjä ja laajennetaan geopark-toiminnan yhteistyöverkostoja sekä luodaan uusia toimintamalleja, jotka laajentavat luontomatkailun parissa toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Toiminnan pääpaino on kotimaisen yhteistyön kehittämisessä, mutta hanke luo hyvät valmiudet myös tulevaan kansainvälisen matkailun kehittämistyöhön. 

Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Kraatterijärvi Geopark, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark, Rokua Geopark, Saimaa Geopark sekä Salpausselkä Geopark. 

Suomen Geoparkit Maailmankartalle 

Geoparkit ovat UNESCOn geologisesti ainutlaatuisiksi tunnustamien geoperintöalueiden verkosto. Kohteita yhdistää erityinen tieteellinen merkitys, harvinaisuus tai kauneus. Suomessa Geoparkeja on tällä hetkellä neljä: Salpausselkä Geopark, Rokua Geopark, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ja Saimaa Geopark. Pian joukkoon liittyy meteoriitin törmäyksestä syntynyt Lappajärvi ja sen ympäristöön sijoittuva Kraatterijärven Geopark.

”Suomalaiset matkailijat ovat entistä valveutuneempia matkailunsa vaikutuksista, jonka myötä kohteiden äärellä toimivilta yrityksiltä odotetaan samankaltaista valveutuneisuutta. Geomatkailu on melko uusi matkailun osa-alue Suomessa. Tarkoituksenamme on tuoda geomatkailua tunnetummaksi sekä tukea samalla geoperintöalueilla toimivia yrityksiä vastaamaan paremmin kävijöiden odotuksiin ja tarpeisiin”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kati Kiiski LABista.

Hankkeessa kehitetään geomatkailuun liittyvää verkostoitumista, rakennetaan geoperintöalueiden yhteistä tarinaa ja yhteisiä vetovoimaisia tuotteita. Samalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia matkailuyrityksille. Hankkeella vahvistetaan Suomen geoperintöalueiden yhteistyötä ja painoarvoa kansainvälisissä verkostoissa. 

Hankkeen yhteistyökumppaneina on keskeisiä valtakunnallisia luontomatkailuun liittyviä toimijoita, kuten Luonnonvarakeskus, Geologinen tutkimuskeskus, Metsähallitus ja Business Finland. Hankkeen rahoittajana toimii maaseuturahasto toimijoinaan Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset.

LISÄTIETOA HANKKEESTA