Haarikko-Saarijärvi alueesta kansallipuisto - kysely

Hyvä matkailija,Etelä-Karjalan liitto selvittää Haarikko-Saarijärven kansallispuiston perustamisen edellytyksiä ja toteutettavuutta. Selvityksessä tarkasteltava alue on alustava ja tarkentuu työn aikana.Kansallispuiston odotetaan vahvistavan alueellista vetovoimaa, luovan uusia yrittämisen mahdollisuuksia sekä tarjoavan paikallisille entistä parempia virkistysmahdollisuuksia. Kansallispuistoissa pyritään säilyttämään Suomen luonnon arvokkaimmat kohteet, niiden eliölajisto ja erilaiset elinympäristöt sekä maisemalliset erityispiirteet. Kansallispuistot säilytetään mahdollisimman luonnontilaisina. Ne ovat yleisölle avoimia luonnonsuojelualueita.Valmistelun taustalle laaditaan kesän ja syksyn 2023 aikana selvitys toteuttamisen edellytyksistä. Toivommekin, että Teiltä löytyy noin 5 minuuttia aikaa vastata kyselyyn. Kysely on auki 4.8.2023 saakka. Selvityksen toteuttaa FCG Finnish Consulting Group Oy.

LINKKI KYSELYYN