Kohti Vastuullista Matkailua

Kohti Vastuullista Matkailua – hanke

’’Alueen matkailun tulevaisuuden kannalta oli välttämätöntä hahmottaa, millaisia ekologisia, taloudellisia ja sosiokulttuurisia vaikutuksia matkailulla voi olla. Jotta voitaisiin minimoida kielteiset vaikutukset ja maksimoida hyödyt, tarvitaan vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita ja yhteisesti sovittuja linjauksia vastuullisuuden edistämisestä.’’

Lue lisää vastuullisen matkailun hankkeesta

Hankkeessa kehitettiin myös matkailun alueelliseen hiilijalanjäljen laskemiseen käytettävä laskuri. Sen avulla laskettiin Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki. Tutkimukset osoittivat, että matkailijoiden osuus oli 69 % ja vapaa-ajan asukkaiden 31 % hiilijalanjäljestä. Suurin osa eli noin puolet päästöistä syntyivät matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden matkustamisesta. Kun taas alueella syntyvistä päästöistä suurin osa tuli majoituksesta.

Etelä-Savon hiilijalanjälki on katsottavissa täältä:

Matkailun alueelinen hiilijalanjälkilaskuri_Etelä-Savo (Excel)/Riina Tuominen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019

Hankkeen puitteissa päivitettiin myös yrityksille suunnattu hiilijalanjälkilaskuri, joka kehitettiin edellisen Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa(2016) – hankkeen aikana. Yritykset voivat hyödyntää hiilijalanjälkilaskuria ja näin ollen omalta osaltaan seurata sekä pyrkiä pienentämään sitä. Saimaa Geopark haluaa omalta osaltaan edistää matkailun vastuullisuutta lisäämällä tietoisuutta siitä koko alueen yrittäjille. Hiilijalanlaskurin (Excel) löydät alla olevasta linkistä.

Yrityskohtainen hiilijalanjälkilaskuri (Excel)

(päivitetty Kohti vähähiilistä matkailua -hankkeen laskurista 2016) / päivitykset Marita Lahtinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019