Saimaa Geoparkille STF-merkki

Saimaa Geoparkille myönnettiin 14.12.2023 Visit Finlandin Sustainable Travel Finland- merkki, osoituksena arvokkaasta sekä pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Kestävän toiminnan edistäminen ei suinkaan pääty tähän vaan jatkamme ahkerasti kehitystyötä sekä kannustamme muita yrityksiä mukaan kohti kestävämpää tulevaisuutta!

"Ohjelman läpikäyneille,  kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatiolle myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta. "