Saimaan salaisuudet

Kulttuurimatkailukokonaisuutta rakentamassa

Uutta kokonaisuutta varten kehitetään kulttuurimatkailun tuotteistamis- ja myyntimallia, jossa aktiivisesti tuotetaan monialaisia kulttuuri-, matkailu- ja hyvinvointipalveluita. Uusi malli pohjautuu kokeilevan kehittämisen menetelmiin, joista hankkeen toteuttajilla on erittäin hyviä kokemuksia. Palvelut viedään olemassa oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin myynti- ja markkinointikanaviin sekä suoraan matkanjärjestäjille. Hankkeen pohjana ja alustana toimii upea Saimaan Geopark-alue, johon kulttuurimatkailutuotteet ja -palvelut sijoittuvat. Myynnissä ja markkinoinnissa hyödynnetään Geoparkin ja goSaimaan nykyisiä myynti- ja markkinointikanavia.

Hankkeen toteuttajat

Hanketta hallinnoi Saimaa UNESCO Geopark ja osatoteuttajina toimivat Kulttuuritila Nuijamies Oy, Humanistinen ammattikorkeakoulu, goSaimaa sekä Saimaa Geoparkin eteläkarjalaiset kunnat. Mukana olevat yritykset muodostavat monipuolisen sekä kattavan tarjonnan erilaisia palveluita.

 • Vuoksen kalastuspuisto
 • Metsäterapiakeskus
 • Pinja Sointu
 • B&B Hiitolanjoki
 • Tmi Nyt Ratkes
 • Mustan ja valkoisen teatteriyhdistys ry
 • Retuperä Reload

Miksi?

Hankkeen tarve ja ajankohtaisuus nousee esille valtakunnallisissa ja alueellisissa matkailuorganisaatioissa ja -strategioissa kuin julkisuudessakin. Suomalaiselle kulttuurimatkailun tarjonnalle on selkeää kansallista sekä kansainvälistä kysyntää. Matkailun ja erityisesti kulttuurimatkailun palvelutuotanto on Suomessa laadultaan epätasaista, toimintatavoiltaan huonosti verkostoitunutta ja saatavuudeltaan heikkoa. Kun tähän lisätään jo ennen koronaepidemiaa kasvanut Suomen kansainvälinen matkailuprofiilin nousu ja pandemian aikana lisääntynyt kotimaan matkailun kysyntä, on selvää, että viimeistään nyt on aika tehdä kulttuurimatkailun palvelutuotannon kehittämistä laajalla rintamalla.

Pandemian johdosta kotimaan matkailun kysyntä lisääntyi, joka osaltaan vaikutti siihen, että kulttuurimatkailua alettiin kehittämään entisestään. Saimaan salaisuudet - hanke pyrkii tuomaan markkinoille monipuolisia sekä laadukkaita tuotteita ja palveluita eri myyntikanaviin. Saimaan alueelle, vuoden 2020 kesäsesonki oli yksi parhaista vuosiin ja kysyntä tulee edelleen kasvamaan. Monipuolisia laadukkaita tuotteita siis tarvitaan eri myyntikanavissa. Tähän havaittuun tarpeeseen tarttuvat Saimaan salaisuudet - hankkeessa neljä erityyppistä ja toisiaan täydentävää kulttuurin ja matkailun kehittäjätahoa. Pienestä on tehtävä suurta, yksityisestä merkityksellistä, pinnalta katsoen arkisesta uteliaisuutta herättävää.

Tavoitteet

 • Lisätä kulttuurimatkailutoimijoiden tuotteistamis,- markkinointi- ja myyntiosaamista kokeilevan kehittämisen keinoin.
 • Saada aikaan valmiita tuotteita sekä kehittää yhteiskehittämiseen pohjautuva verkostomainen toimintapa.
 • Matkailutuotteet kehitetään Geopark- teeman ympärille, vastuullinen matkailu, kestävä kehitys sekä ympärivuotisuus huomioiden.
 • Konsepti on monistettavissa kotimaisille ja kansainvälisille Geoparkeille yritysyhteistyön tekemistä varten.
 • Saimaa Geopark rakentaa syntyneistä tuotteista ja palveluista Saimaa Geopark kohdereitin alueelleen.
 • Matkailun ympärivuotisuus vahvistuu.
 • Syntyneet tuotteet ja palvelut saadaan erilaisten seminaarien ja kongressien oheisohjelmapalveluina käytettäviksi.

Tulokset

 • Kulttuurimatkailukokonaisuus
 • 2 matkapakettia, kevät/kesä, syksy/talvi
 • Monipuolisia ja värikkäitä elämyksiä
 • Paketit suunnattu 6-20 henkilön ryhmille
 • Yhteistoiminnan, tuotekehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin malli
 • Tiivis yhteistyöverkosto
 • Kulttuurimatkailun tuotemanuaali
 • Monistettava tapa tuottaa vastaavia palveluita myös muualla

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on osa Saimaa UNESCO Geoparkin toimintaa. Tästä esimerkkinä laadun ja kestävän kehityksen toimenpideohjelma, Geokohteiden hoito- ja käyttösuunnitelma, Saimaa UNESCO Geopark Partner- yhteistyösopimus yrityksille sekä Sitoumus2050 hiilijalanjäljen kompensointi. Edellä mainitut toimenpiteet pohjautuvat UNESCO Global Geoparkkien noudattamaan kestävän kehityksen ohjelmaan (YK:n Agenda 2030). Mukana olevat yritykset toimivat myös Saimaa Geopark Partner- sopimuksen piirissä ja hanke kannustaa julkisten liikennevälineiden käyttöön sekä jakamistalouteen. Kestävä kehitys hankkeessa näkyy myös muillakin tavoin, kuten kannustamalla yrittäjiä ja taiteilijoita käyttämään uusiutuvista materiaaleista tehtyjä tuotteita/materiaaleja sekä ohjaamalla retkeilijöitä kulkemaan luonnossa vastuullisesti. GoSaimaa edistää kestävää kehitystä tuottamalla alueelle Sustainable Travel Finlandkoulutuksia ja näin ollen pyrkii kestävän kehityksen destinaatioksi.

Saimaan salaisuudet hanke tiimi

 • Mikko Ikävalko, Puistonjohtaja, Saimaa Unesco Geopark
 • Veera Hakkarainen, Hankekoordinaattori, Saimaa Unesco Geopark
 • Juha Iso-Aho, Lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Katja Vehviläinen, Kehitysjohtaja, goSaimaa
 • Riina Helppi-Kurki, Projektipäällikkö, goSaimaa
 • Juha-Pekka Natunen, Hanke- ja markkinointipäällikkö, Kulttuuritila Nuijamies