Näe ja koe GEOKOHTEET Savitaipaleen keskustan suppamaasto ja rapakivikirkko

Koe Savitaipaleen omalaatuinen kirkko

Rapakivigraniitti on eräs graniittien päätyypeistä, ja se koostuu pääosin kalimaasälvästä, plagioklaasista sekä kvartsista. Lisäksi kivestä löytyy jonkin verran biotiittia ja/tai sarvivälkettä. Alueen rapakivi on rakenteeltaan massamaista, mikä tekee siitä helpommin työstettävää. Vaikka rapakivigraniitteihin liitetään joskus rapautumisherkkyys, Savitaipaleen kirkossa käytetty kivi on erittäin kestävää, eikä se rapaudu satoihin vuosiin.

Savitaipaleelta suppia löytyy koulujen ja urheilukenttien ympäristöstä sekä vedenottamon alueelta. Koulualueen lähettyvillä oleva Paakkolampi ja vedenottamon vierellä sijaitseva Mustalampi ovat suppalampia. Suppia muodostui jäätikköjokien kerrostamiin harjuihin ja suistoihin jäälohkareiden hautautuessa niiden hiekka- ja sorakerrostumiin. Kun jäälohkareet sulivat vähitellen pois, jäljelle jäi erikokoisia ja -muotoisia kuoppia. Supat voivat olla metsää kasvavia kuivan maan suppia tai jos ne ovat yhteydessä pinta- tai pohjaveteen, suppalampia tai soistuvia suppia.

Savitaipaleen torin laidalla on Saimaa Geoparkin opaste, joka kertoo alueen geologiasta. Kirkon vierellä on pienempi opaste, joka kertoo Savitaipaleen kirkon rapakivestä.

Kuva: Kaisa-Maria Remes