Tiedolla kasvua ja uudistumista

TIEDOLLA KASVUA JA UUDISTUMISTA SAIMAA GEOPARKIN ALUEELLA II -kehittämishanke

Hankeen tarkoituksena on rakentaa, vahvistaa ja edistää Saimaa Geopark -alueen mikroyritysten ja toimijoiden yhteistyötä, tiivistää verkostoitumista, luoda kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä Outdoor Active -nettiportaalin kautta sekä edistää uusien geologiasta ammentavien tuotteiden ja palveluiden syntyä tuotteistamista unohtamatta. Näin alueen mikroyrittäjien ammatillinen kasvu edistyy turvallisuus- ja laatuajattelun myötä.

Alueelle luodaan yhteinen sopimuskäytäntö virkistysaluekohteiden ja yrittäjien kesken. Sopimus on ensimmäinen laatuaan Saimaa Geoparkin alueella. Hankkeessa tuotetaan Saimaa Geoparkin alueelle luokkaretkikonsepti, joka yhdistää yrittäjien palvelut ja tuotteet sekä geologiset oppisisällöt. Hanke tuottaa materiaalia eri työpajojen kautta. Edeltävän hankkeen tietopankkia kehitetään ja siellä olevaa tietoa jaetaan monikanavaisesti niin, että mikroyrittäjät hyötyvät tietopankin sisällöistä.

Hanke sai Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 rahoitusta ja hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskusten yhteisrahoituksella. Hanke kestää vuoden 2021 syksyyn saakka.Yhteistyöhanke toteutetaan Kaakkois-Suomen sekä Etelä-Savon ELY:jen alueella 50 – 50 jaon mukaisesta.