Virtuaalimatka Lappeenrannan Geopark-kohteisiin

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa konkreettinen virtuaalinen videomatka Lappeenrannan Geopark-kohteista, Wonda VR-alustalle. Työllä pyrittiin lisäämään Lappeenrannan asukkaiden kotiseudun luontokohteiden tuntemusta ja arvostustavaivattomasti ja elämyksellisesti sekätuottamaan sisältöärestonomiopiskelijoiden koulutukseen. Tavoitteina oli myös kehittääuudenlaista sisältöä matkailualalle sekä esitellä lukijalle virtuaalimatkailun hyötyjä.Työn toimeksiantajana toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun restonomikoulutus.

Työ on toiminnallineneli produktiivinenopinnäytetyö ja se koostuu kirjallisesta sekä toiminnallisesta osuudesta. Tutkimusmenetelmänä työssä käytettiintapaustutkimusta. Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään virtuaalimatkailua, luontomatkailua, Geopark-yhteisöä, videon tuottamistasekä virtuaalisten matkailupalveluiden markkinointia. Lopussa esitellään virtuaalimatkan toteutusprosessi sekä lopputuloksen pohdintaa .Lähdemateriaaleina on käytetty aikaisempia tutkimuksia sekä alan kirjallisuutta.

Työ toteutettiin kokonaisuudessaan Lappeenrannassa ja sentoiminnallinen osuus tuotettiin 360 asteen kameraa hyödyntämällä. Saaduista materiaaleista koostettiin virtuaalinen videomatka Wonda VR-alustalle. Saimaa Geopark -kohteita Lappeenrannassa on yhteensä yhdeksän, joista jokainen kohde kuvattiin, jotta katsoja saa kokonaiskäsityksen kohteista.Työ oli ainutlaatuinen sekä kehittämisen arvoinen, sillä virtuaalisesti tuotettuja luontomatkoja Geopark kohteista ei vielä ole kehitetty. Lopputuloksena syntyi konkreettinen virtuaalinen videomatka Lappeenrannan Geopark-kohteista.

Tutustu videomatkaan Lappeenrannan Geopark-kohteisiin