World tourism day 2023

World tourism day 2023

Turismi näyttäytyy tänä päivänä merkittävänä teollisuudenalana , tulonlähteenä sekä monipuolisena  työllistäjänä. Matkailun ja turismin on arvioitu vastaavan jopa noin 10 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta, tietyissä valtioissa turismin osuus BKT:sta on jopa 80-90%. Matkailu mahdollistaa uusia kokemuksia, mutta turismiin liittyy myös monia lieveilmiöitä ja haasteita. Monet suositut matkailukohteet ovat pahasti massaturismin ja saasteen vallassa. Myös maailmanperintönä arvokkaita alueita on vaarassa tuhoutua. (Suomen YK-liitto 2023.)

Maailman matkailupäivä  (World tourism day) UNWTO korostaa tarvetta tehdä enemmän ja paremmin kohdennettuja investointeja ihmisille sekä planeetalle. Tarkoituksena on myös välittää tietoa kansainvälisille yhteisöille, hallituksille, rahoituslaitoksille, kehityskumppaneille sekä yksityisen sektorin sijoittajille ja rohkaista toimijoita yhdistymään uuden matkailuninvestointistrategian ympärille. 

Maailman matkailupäivää on vietetty 27. syyskuuta joka vuosi vuodesta 1980 lähtien. Päivä on järjestön perussäännön hyväksymisen vuosipäivä vuonna 1970, mikä tasoitti tietä UNWTO:n perustamiselle viisi vuotta myöhemmin.

TUTUSTU TAPAHTUMAAN

Global Geoparks Network-julkaisu