Näe ja koe Kulttuurikohteet Brahelinnan rauniot

Brahelinnan rauniot

Löydät lisää tietoa Brahelinnan historiasta Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta.

Brahelinna osana Ristiinan vanhaa kuntakeskustaa on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Löydät lisää tietoa Museoviraston palvelusta.

Lisätietoa Brahelinnan raunioista ja Ristiinan muista nähtävyyksistä (ristiina.fi)

Rauniot sijaitsevat kiillegneissimäellä, joka oli mannerjäätikön alta vapautuessaan n. 11 400 vuotta sitten pieni kallioluoto muinaisen Itämeren eli Yoldiameren ulapalla. Kiillegneissikallioperä on näkyvissä useina jäätikön uurteisiksi hiomina silokallioina. Sellaiselle on pystytetty myös J.Z.Dunckerin (1774-1809) muistomerkki. Duncker oli Ruotsin armeijan everstiluutnantti ja syntyjään Ristiinasta.

Kuva: Kyytinen Pekka, Museoviraston kuvakokoelmat

Osoite

Linnantie, 52300 Ristiina