Näe ja koe Kulttuurikohteet Kaukaan teollisuusympäristö, Kanavansuun ja Mälkiän asuinalueet

Ensimmäinen Saimaan kanavan teollisuusalue

Kanavansuun asuinalue sijaitsee Saimaan kanavan suussa alle 10 kilometrin päästä Lappeenrannan keskustasta. Tehdas rakennutti Kanavansuun yhtenäisen asuinalueen 1920–1930-luvulla tehtaan virkailijoille ja työväelle. Mälkiän asuinalue on tehtaan työväelle 1940- ja 1950- luvun taitteessa rakennettu yhtenäinen asuinalue. Mälkiän alue on hyvä esimerkki teollisuusyritysten tukemasta sodan jälkeisestä omakotirakentamisesta.

Kaukaan teollisuusympäristö sekä Kanavansuun ja Mälkiän asuntoalueet ovat valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Löydät lisää tietoa tästä merkittävästä ympäristöstä Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkunasta.

kuva: Lappeenrannan kaupunki

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.081771808, 28.247615697

GPS-laitteet

x= 567301,975 y= 6772536,942