Pursialan hiidenkirnu on yksi Suomen suurimmista (syvyys 8 m, halkaisija 2-3 m). Se muodostui jäätikköjokitunnelissa virranneiden sulamisvesien uurtamana noin 11 400 vuotta sitten migmatiittikallioon, joka koostuu kiillegneissistä sekä sitä leikkaavista, nuoremmista graniittijuonista. Kirnun yhteydestä on löydetty myös sen ”sorvikiviä” – osa on migmatiittia, osa taas muita kivilajeja, kuten gabbroa. Hiidenkirnun lisäksi jäätikön vaikutus näkyy kalliossa myös jäätikön kulkusuuntaa kuvaavina uurteina. Kalliossa on nähtävillä kaksi eri suuntaa, 320 ja 350 astetta, jotka kertovat kahdesta hieman eri suunnista tulleista jäätikön virtausvaiheista.

 

Koordinaatit: x=515596,066 y=6837508,121 (ETRS-TM35FIN)

Yllä olevat koordinaatit toimivat GPS laitteissa sekä karttapaikka.fi palvelussa.

Alla olevat koordinaatit toimivat google maps palvelussa

Koordinaatit: 61.670485851, 27.294587986 (ETRS89 maantieteelliset(~WGS84))

 

Kuva: Tapani Tervo

Sijainti