Näe ja koe Kulttuurikohteet Porrassalmen museotie

Porrassalmen museotie

Porrassalmen ja Annilan välillä harjun päällä kulkeva tieosuus on määritelty museotieksi vuonna 1982. Porrassalmentie sisältyy Porrassalmen kulttuurimaiseman osana Museoviraston inventoimiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Museotie on suosittu matkailukohde erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet Porrassalmen taistelun historiasta.

Lisätietoa museotiestä löytyy Museoviraston nettisivuilta.

Geologisesti Porrassalmen harju sekä Kaihunharju ja Kalevankankaan alue pohjoisempana, kuuluvat pitkään pohjois-eteläsuuntaiseen, jäätikköjoen kerrostamaan harjujaksoon, joka jatkuu etelän suuntaan aina Savitaipaleelle asti päättyen siellä Toiseen Salpausselkään. Jäätikköjoki virtasi mannerjäätikön alla tunneliuomassa ja jäämassojen rajaamissa railoissa ruhjeisen kallioperän päällä.

Porrassalmen harjun hiekka- ja sorakerrostumiin hautautui mannerjäätiköstä irronneita jäälohkareita, jotka ajan saatossa sulivat pois ja jättivät jälkeensä kuoppia. Näitä kuoppia kutsutaan supiksi, joissa voi olla lampia, suota tai kasvaa metsää. Yksi tällainen suppalampi on Reuhkalampi, joka näkyy Porrassalmen 360-kuvassa

Kuva: Kaisa-Maria Remes

 

Osoite

Porrassalmentie, Mikkeli