Näe ja koe GEOKOHTEET Astuvansalmen kalliomaalaukset

Astuvansalmen kalliomaalaukset, esihistoriallista taidetta

Astuvansalmen kallioseinämässä on esihistoriallisia kalliomaalauksia kiillegneissiä leikkaavassa graniittijuonessa. Kuvat on maalattu joko veneestä tai muinaisen Saimaan jäältä käyttäen vereen, rasvaan tms. sekoitettua punamultaa. Kallion muoto itsessään on myös erikoinen, sillä järveltä päin katsottaessa se muistuttaa sivuun käännettyjä kasvoja. Alueella voi myös harrastaa sukellusta – järvestä kallion edustalta on löydetty meripihkariipuksia. Lisäksi maalta on löydetty kampakeraamisen ajan nuolenkärkiä.

Astuvansalmen kalliomaalaukset ajoitetaan Saimaan vesistöhistorian avulla. Ajanjaksolla 7 000-5 700 vuotta sitten vedenpinta oli Astuvansalmen alueella 86-86,5 m mpy eli noin 10-10,5 metriä nykyisen Saimaan pinnan yläpuolella. Kalliomaalaukset ovat siis nuorempia kuin 5 700 vuotta. Ylimmät maalaukset on voitu tehdä melkein heti Vuoksen synnyn jälkeen (vedenpinta laski Vuoksen puhjetessa n 3 m) ja alimmat pari tuhatta vuotta myöhemmin.

Astuvansalmen kalliomaalaukset hyväksyttiin mukaan Euroopan neuvoston Prehistoric Rock Art Trails -kulttuurireittiin vuonna 2019. Astuvansalmi on kulttuurireitin ensimmäinen suomalainen kohde.

Kalliotaiteeseen keskittynyt Kalliotaidekeskus Astuva on suunnitteilla perustettavaksi tulevaisuudessa Ristiinan sotakoulun tiloihin. Ennen varsinaisen keskuksen valmistumista Astuvan palvelupiste on avoinna Kallioniemessä.

Kuvat: Arto Hämäläinen, Veikka Liljeström