Näe ja koe GEOKOHTEET Astuvansalmen kalliomaalaukset

Koe esihistorialliset kalliomaalaukset

Astuvansalmen kalliomaalaukset ajoitetaan Saimaan vesistöhistorian avulla. Ajanjaksolla 7 000-5 700 vuotta sitten vedenpinta oli Astuvansalmen alueella 86-86,5 m mpy eli noin 10-10,5 metriä nykyisen Saimaan pinnan yläpuolella. Kalliomaalaukset ovat siis nuorempia kuin 5 700 vuotta. Ylimmät maalaukset on voitu tehdä melkein heti Vuoksen synnyn jälkeen (vedenpinta laski Vuoksen puhjetessa n 3 m) ja alimmat pari tuhatta vuotta myöhemmin.

Astuvansalmen kalliomaalaukset hyväksyttiin mukaan Euroopan neuvoston Prehistoric Rock Art Trails -kulttuurireittiin vuonna 2019. Astuvansalmi on kulttuurireitin ensimmäinen suomalainen kohde.

Kalliotaiteeseen keskittynyt Kalliotaidekeskus Astuva on suunnitteilla perustettavaksi tulevaisuudessa Ristiinan sotakoulun tiloihin. Ennen varsinaisen keskuksen valmistumista Astuvan palvelupiste on avoinna Kallioniemessä.

Kuvat: Arto Hämäläinen, Veikka Liljeström