Näe ja koe GEOKOHTEET Huuhanrannan rantamuodostumat

Koe Saimaan riviera

Huuhanrannalla on joissain rantakerrostumissa nähtävissä jäätikön sulamisvesien uurtamia muinaisia uomastoja. Rannan tuntumassa on myös nyky-Saimaan rantavalleja ja -palteita. Lisäksi rannan kaakkoispäässä on jäätikön uurteiseksi hioma laaja kiillegneissistä koostuva kallioalue. Rantakallioiden kautta kulkee kahden laaja-alaisen kivilajialueen, kiillegneissin ja tonaliitin rajapinta.

Huuhanrannan paahteisilla ja avoimilla etelärinteillä viihtyy kasvi- ja eläinlajistoa, joka kestää kuivuutta ja suuria lämpötilan vaihteluita. Esimerkiksi hietaneilikka on yksi Huuhanrannan muinaisten rantatörmien kasvilaji.

Kohteessa on myös Saimaa Geoparkin opasteet.

Kuva: Kaisa-Maria Remes

 

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.335749973, 28.398017043

GPS-koordinaatit

x=574809,516 y=6800986,523