Näe ja koe GEOKOHTEET Imatrankoski ja Kruununpuiston hiidenkirnut

Koe Vuoksen valloittavat kuohut

Vuoksen puhjetessa 5 700 vuotta sitten, virtaava vesi kulutti kallioruhjeeseen uoman, joka tunnetaan nykyisin Imatrankoskena. Imatrankosken itärinne on jyrkkä ja vuosien saatossa virtaava vesi on kuluttanut uoman alaosan liuskeista kiillegneissiä yläpuolella olevaa kestävää graniittia enemmän. Länsireuna puolestaan on loivempi ja laskee uomaan kiillegneissin liuskeiden suuntaisesti. Imatrankosken uoman pohjalla on itärinteestä irronneita suuria graniittilohkareita. 

Imatrankosken itäpuolella on Kruununpuiston saari, jonka kalliohin virvaava vesi on Vuoksen synnyn alkuaikoina uurruttanut hiidenkirnuja. Saaren keskiosassa on noin 50 pienemmän hiidenkirnun ryhmä ja pohjoisosasta löytyy suurempi, sivuiltaan avoin, kaksoiskirnu.

Imatrankoski ja Kruununpuisto ovat kohteita Imatran georeitti -oppaassa. Kruununpuiston polkujen rettikuvaukset ja ohjeita saapumiseen löydät täältä. Lisäksi Vuoksen maisemissa kulkee tutustumisen arvoinen Vuoksen kulttuurireitti.

 

Kuvat: Arto Hämäläinen

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.168663265,
28.772491377

GPS-koordinaatit

x=595347,817
y=6782867,26

Osoite

Imatrankoskentie 3
55100 Imatra