Näe ja koe GEOKOHTEET Kaihunharjun harjumaasto

Kulje kaihun kierros

Mikkelin alue paljastui sulavan mannerjäätikön alta noin 11 300 vuotta sitten – tuolloin aluetta hallinneen Yoldiameren ranta ulottui lähes korkeustasolle 110 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). Samoihin aikoihin kerrostuneen, Kaihunharjun eteläosassa sijaitsevan harjusuiston lakitasanne on nykyisin n. 106 m mpy. Mannerjäätikön vetäydyttyä alueelta maankuori alkoi kohota, ja n. 10 700 vuotta sitten Saimaa kuroutui Mikkelin seudulla itsenäiseksi järveksi nykyistä Itämerta edeltäneestä Ancylusjärvestä.

Kuva: Hannu Rönty

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.673435676, 27.281276254

GPS-koordinaatit

x=514889,900 y=6837833,599