Näe ja koe GEOKOHTEET Karhusaari

Koe Geologisesti erikoinen Karhusaari

Karhusaaren kalliot koostuvat alueelle tyypillisesti kiillegneissistä, jossa on graniittisia osia. Jäätikön hiomista ja aaltojen huuhtomista avokallioista löytyy myös erikoisia piirteitä: saaren pohjoiskärjen kallioista, joissa on kiillegneissisulkeumia graniitin seassa, osia kiillegneissistä on paikoitellen rapautunut muuta kalliopintaa syvemmälle. Rapautuneet osat ovat sisältäneet kalkki-, hiili- ja rikkipitoisia kerroksia ja konkreetioita, ja muodostavat nyt erikoisia kuvioita kallion pintaan.

Karhusaari on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kohde ja saaresta löytyy mm. laavu ja Saimaa Geoparkin opaste.

Karhusaaressa oli 40- ja 50-luvuilla suosittu tanssipaviljonki, joka paloi käyttökelvottomaksi 1970-luvun lopulla. Lue Rural Explorer -hankkeessa tehty, vanhan tanssipaikan tunnelmaa välittävä Pekka Vartiaisen kirjoittama tarina Karhusaari.

Kuva: Hanna Ollikainen

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.077811371, 28.184623685

GPS-koordinaatit

x=563912,152 y=6772032,719