Näe ja koe Kulttuurikohteet Kaskiin maisema-alue

Koe valtakunnallisesti arvokas maalaismaisema

Keskeisin piirre nykymaisemassa on pitkälle jatkuva avoin peltojen jatkumo, joka on syntynyt vähitellen 1960-1990-luvuilla tehtyjen pellonraivaustoimien myötä. Moreeniselänteet sopivat hyvin kaskeamiseen ja drumliinien supra-akvaattiset eli vedenkoskemattomat alueet, jotka koostuvat mannerjäätikön sulamisvesien huuhtomattomasta, hienoainesta sisältävästä moreenista, olivat ravinteikkaita viljelysmaita.

Kaskii on kuulunut valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin vuodesta 1995. Kaskiin arvotekijöitä ovat mm. hyvin säilynyt perinteinen mäkikylän ja rantakylän asutusrakenne, kylän rinteiltä aukeavat avarat, metsien ja Sulajärven rantojen reunustamat peltonäkymät sekä avaraa maisemaa ylläpitävä elinvoimainen maatalous laiduntavine karjoineen.

Kaskiin alueen geologiaa, muun muassa drumliineja, ja kaskikulttuuria kuvaillaan tarkemmin Saimaa Geoparkin opasteessa.

Kuva: Anna Tiippana

 

 

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.766626389, 28.091443333

GPS-koordinaatit

x=557601,714 y=6848665,935