Näe ja koe GEOKOHTEET Liehtalanniemen rantakalliot

Koe perinnemaiseman rantakalliot

Liehtalanniemen rantakallioiden raitainen kiillegneissi oli alkujaan noin 1,9 miljardia vuotta sitten muinaismeren pohjalle kerrostunutta hiekkaa ja savea. Nämä muinaismeren sedimentit muuttuivat kiillegneissiksi vuorijonopoimutuksessa syvällä maankuoressa. Vuorenpoimutuksen aikana noin 15 km syvyydessä puolijähmeän kiillegneissimassan sekaan muodostui tai tunkeutui graniittista kivisulaa. Se kiteytyi kiillegneissin sekaan raidoiksi ja suoniksi, muodostaen kivilajin jota kutsumme raitaiseksi kiillegneissiksi tai suonigneissiksi.

Liehtalanniemen perinnemaisemassa toimii pientilamuseo, jonka yhteydessä ja rantakallioita pitkin kulkee opastauluilla varustettu luontopolku. Liehtalan museotilan metsät ovat olleet rauhoitettuja 1980-luvulta asti. Luontopolulla kohtaat rehevän saaristoluonnon, saatat kuulla kuhankeittäjän vihellyksen ja pääset nauttimaan Saimaan näkymistä.

Kuva: Kaisa-Maria Remes

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.461966510, 28.124530662

GPS-koordinaatit

x=559933,805 y=6814761,763