Näe ja koe GEOKOHTEET Loketononkalon ylivirtauskuru

Koe jääkauden muodostama uoma

Loketononkalo on mannerjään sulamisvesien kuluttama luode-kaakko -suuntainen uoma rikkonaisen kallioperän heikkousvyöhykkeessä. Uomaa reunustavat pienet kalliojyrkänteet; lounaan puoleisessa jyrkänteessä on myös kalliolippa, joka on yhdessä kurun kanssa toiminut paikkakuntalaisten piilopaikkana sota-aikoina. Kurulle johtaa merkitty polku läheiseltä tieltä, jota pitkin pääsee myös viereiselle, näköalapaikkana toimivalle kalliomäelle. Lisäksi kurun eteläpuolella on pieniä lohkareluolia.

Kuva: Jari Nenonen

 

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.596001878, 28.053450031

GPS-koordinaatit

x=555904,358 y=6829627,769