Näe ja koe Kulttuurikohteet Luonterin järvialue

Koe puhdas vesistö

Luonterin kalliosaarissa ja rannoilla on usean metrin korkuisia jyrkänteitä. Ne kuvastavat kallioperän ikivanhoja alueellisia ruhjeita ja rikkonaisuutta. Muodot erottuvat hyvin, sillä jääkausiajan toistuvien jäätiköitymisten aikana mannerjäätikön louhintatyö kohdistui voimakkaimmin juuri kallioperän heikkousvyöhykkeisiin. Mannerjäätikkö virtasi luoteesta kaakkoon ja se näkyy Luonterin maiseman suuntauksena edelleen.

Varteussaari (joissakin kartoissa Vartiosaari) on hyvä esimerkki karun järven karusta kalliosaaresta. Se on noin 1 kmkokoinen kallioinen saari Luonterin vesistön lounaisosassa. Idän ja erityisesti koillisen suunnassa saarta ympäröivät laajat selkävedet. Saaren pohjois- ja länsipuolella on kapeita salmia ja rannat ovat lähellä olevien kalliosaarien suojaamia. Saaren pohjoispäähän suojaisaan lahteen on rakennettu myös Varteuksen retkisatama.

Luonterin huippuoligotrofinen ja kirkas järvi on Natura 2000 -aluetta. Kasvitieteellisesti se on ruokojärvityyppiä. Luonteri on myös saimaannorpan elinaluetta. Alueen metsät ovat pääosin karuja kalliomänniköitä ja alueella on merkitystä vanhojen metsien suojelun kannalta. Lisää tietoa Luonterin Natura-alueesta löytyy Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Anttolan satamassa on Saimaa Geoparkin opaste, jossa kerrotaan alueen geologiasta ja kohteista.

Kuva: Jari Nenonen

Koordinaatit

Maantieteelliset koordinaatit

61.636228437, 27.828382123

GPS-koordinaatit

x= 543904 y= 6833936